Hulplijst wedstrijden

KNKB Pupillen Meisjes Afd.+D.E.L Federatie Welpen Pupillen Schooljeugd  Pupillen Jongens Afd. NK KNKB 1e en 2e Klas Heren Senioren
Zondag 2 juni 9:30 uur aanwezig Zaterdag 15 juni 12:30 uur aanwezig Zaterdag 29 juni 9:30 uur aanwezig Zondag 28 juli 9:30 uur aanwezig
Bestuur Bestuur Bestuur Bestuur
Jetty v/d Plaats Herman Osinga Cor de Vries Jan Postma
Gerrit Fortuin Rommert Reitsma Jetty v/d Plaats Helga Postma
Wietske Palma Marrit van Asperen Willem Bakker Wybren Postma
Gelbrig Haitsma/vd Wal Nynke v/d Beek Jenny Fokkema Jildou Postma
Marrit van Asperen Arjen Bruinsma Jan Jetzes Bakker Jetty v/d Plaats
Jan Jetzes Bakker Janco Koopal Jan Ytse v/d Beek Herman Osinga
Willem v/d Beek Jelmer Osinga Wilem v/d Beek Rommert Reitsma
Andries v/d Beek Jurjen Osinga Tini v/d Beek Marrit van Asperen
Rinze Bruinsma   Wieberen Bruinsma Corrina Visser
Jan Bruinsma   Arjen Bruinsma Henk Jan v/d Weerd
Brigitta Bruinsma   Jan Bruinsma Willem Bakker 
Alice Hoogland   Germ Bruinsma Jenny Bakker
Sigrid Sinnema   Brigitta Bruinsma Jan Ytse v/d Beek
Kirsten Sinnema   Siebe Groothof Nynke v/d Beek
Corrina Visser   Klaas Hoogland Tini v/d Beek
Henk Jan v/d Weerd   Janco Koopal Andries v/d Beek
    Gepke Kortendijk Wieberen Bruinsma
    Remco Osinga Germ Bruinsma
    Erik Postma Siebe Groothof
    Marten Jan v/d Veen Klaas Hoogland
    Rienk Rienks Alice Hoogland
    Age Tromp Erwin Kortendijk
      Gepke Kortendijk
      Jelmer Osinga
      Jurjen Osinga
      Remco Osinga
      Erik Postma
      Marten Jan v/d Veen
      Rienk Rienks
      Kirsten Sinnema
      Sigrid Sinnema
      Peter Sinnema
      Age Tromp