Wedstrijdrooster       K.V. Sla Raak te Engelum        2017

Maandag                .. april                 17.00 uur                Eerste groep jeugdtraining

                                                        18.15 uur                Tweede groep jeugdtraining

 

Dinsdag                  18 april               19:00 uur                Aanvang competitie (senioren v.a. 14 jaar*)

 

Dinsdag                  18 april               19.00 uur                Aanvang competitie (jeugd tot 14 jaar*)

 

Zondag                   23 april               10.00 uur                Ledenpartij jeugd tot 14 jaar*

                                                        13.00 uur                Ledenpartij Senioren va 14 jaar*

 

Zondag                   7 mei                  10:00 uur                Kind-ouder partij (jeugd tot 14 jaar*)

 

Zondag                   7 mei                  12:00 uur                Openingswedstrijd in Marssum, open voor

                                                                                      Bitgum en Ingelum (senioren)

                                                                                      Voor opgave zie onderaan

 

Vrijdag                   12 mei                 19.00 uur                Wallball

 

Zondag                   21 mei                 10.00 uur                KNKB Pupillenjongens Afd. + opstap

 

Zondag                   28 mei                13.00 uur                Ledenwedstrijd OKK Bitgum, opengesteld voor

                                                                                      leden van Ingelum en Marssum (senioren)

                                                                                      Voor opgave zie onderaan

 

Woensdag              31 mei                 18.00 uur                Straatkaatsen jeugd (tot 14 jaar*)

 

Donderdag             1 juni                  18:15 uur                Straatkaatsen senioren (v.a. 14 jr*, alleen leden)

 

Vrijdag                   2 juni                  18:15 uur                Finale straatkaatsen senioren

 

Vrijdag                   16 juni                19.00 uur                Wallball

 

Zaterdag                17 juni                9.30 uur                 Frans Jepma Partij (jeugd tot 14 jaar*)

 

 

Zondag                   18 juni                12:00 uur                Frans Jepma Partij (senioren, v.a. 14 jaar*)   

 

                                                                                      Open voor leden Bitgum en Marssum              

 

Zaterdag                1 juli                   09.00 uur               Regio Federatie alle categorieën (d.e.l. + herk.)

 

Vrijdag                   14 juli                 19.00 uur                Wallball

 

Zondag                   16 juli                 11:30 uur                Plankjespartij (leden & niet-leden, v.a. 14 jaar*)

 

Vrijdag                   28 juli                 13:00 uur                Jeugd dorpskaatsen (leden & niet-leden)

 

Zaterdag                29 juli                 10:00 uur                Senioren dorpskaatsen (leden & niet-leden)

 

Zondag                   30 juli                 10:00 uur                KNKB Heren Senioren (vrije formatie)

 

Vrijdag                   11 aug                 19.30 uur                Nachtkaatsen (senioren va 14 jr*, alleen leden)

 

Zondag                   3 sept                 ??:?? uur                P.C.

 

Zaterdag                9 sept                 09.00 uur               Merkepartij in Marssum, opengesteld voor

                                                                                       Bitgum en Ingelum  

                                                                                       Voor opgave zie onderaan

 

                          

*) peildatum 1-1-2017

 

Opgave voor de wedstrijd in Bitgum op zondag 28 mei kan tot woensdag 24 mei, 19.00 uur op: senioren@okkbeetgum.nl

 

Opgave voor de wedstrijden in Marssum op zondag 7 mei kan tot woensdag 4 mei, 19.00 uur en voor de wedstrijd op zaterdag 9 september kan tot zaterdag 9 september 08.00 uur op: info@kvfoarut.nl

 

Voor opgave bij de Wallball wedstrijden op 12 mei, 16 juni en 14 juli goed de publicatie via facebook, websites en posters in de gaten houden.