Een paar actie foto's

 

De Prijzen

Pupillen jongens Afdeling

3e prijs: Menaldum: Werner Iedema, Dirk Baron, Erik Minne Cats

3e Prijs: Dronrijp: Mark Minnesma, Jorn Lars van Beem, Rick Minnesma

2e prijs: Kimswerd: Martijn Wiersma, Ruurd Faber, Karel Monfils

1e prijs: Berlikum: Bauke Zuiderhof, Thomas Dijkstra, Allard van Wigcheren

Puppillen jongens Door elkaar loten

3e prijs: Arjen Schregardus en Jehannes Brinksma

3e prijs: Jan Jaap Rienks en Ingmar Wijma

2e prijs: Jurrit Kuipers en Stan van de Berg

1e prijs:Verry van der Meer en Simon van der Vaart

Alle prijswinnaars tezamen.

Allen gefeliciteerd!