2e prijs verliezersronde beginnersspel Gepke en Melvin Kortendijk

1e prijs verliezersronde beginnersspel Paula Postma-van Der Meij en Johan Postma.

2e prijs beginnersspel Aaltje Bakker-Deelstra en Hendrik Bakker

1e prijs beginnersspel Jetty en Jetze Klaas Dijkstra

 

2e prijs verliezersronde Boas en Arjen Bruinsma 

1e prijs verliezersronde Menno en Herman Osinga.

3e prijs Tijs en Douwe Dijkstra.

2e Prijs Erwin Kortendijk en Wybren Postma

1e prijs Jelmer en Jurjen Osinga.

Allen gefeliciteerd!