2e prijs: Emma Bakker en Lucas Stapensea.

1e prijs: Mark Ynema en Marije Osinga

2e prijs: Jurrit Osinga, Nynke van de Beek en Jelmer Postma

1e prijs: Remco Osinga, Jelmer Osinga en Femke van de Beek

1e prijs verl ronde: Marten Jan van der Veen en Cor de Vries

2e prijs: Hendrik van der Baan en Harmen Groenewoud

1e prijs: Marinus Grond en Harry Postma

2e prijs: Marrit van AsperenAgnes van der Plaats en Jildou Postma.

1e prijs: Jose PostmaJenny Fokkema en Gepke Kortendijk-Laanstra.

Allen gefeliciteerd!