Beginners 3e prijs Melvin Kortendijk

Beginners 2e prijs Riemer Postma

Beginners 1e prijs Sido Visser

Welpen 3e prijs Daniël Meesters en Jelmer Postma

Welpen 2e Prijs Hester Koster en Sjouke Beimers

Welpen 1e Prijs Anna Koster en Rienk Rudmer Sterk

Schooljeugd - Pupillen 2e verliezersronde

Alice Hoogland en Menno Osinga

Schooljeugd - Pupillen 1e verliezersronde

Erwin Kortendijk en Jurrit Osinga

Schooljeugd - Pupillen 2e winnaarsronde

Remco Osinga en Jesse Visser

Schooljeugd - Pupillen 1e winnaarsronde

Wieberen Bruinsma en Silke Meesters

 

Allen gefeliciteerd!